Lodní cesty

Blízká poloha řek Moravy a Dyje, dobrá dostupnost jejich pralesního soutoku, který byl do nedávné doby nám všem zakázanou zónou, znovuobjevení fenoménu vodní cesty Baťova kanálu, vodní svět vytvořený při realizaci Lichtensteinských parků a zahrad v rámci Lednicko – valtického areálu – to jsou pouze základní turistické ikony, které nesmíte svou návštěvou opomenout.

Vodní cesty, které určitě stojí za návštěvu:

  • Baťův kanál
  • Lodní doprava po řece Dyji
  • Lodní doprava po řece Moravě – přístaviště Hodonín
  • Chráněná krajinná oblast Soutok řeky Moravy a Dyje


Doporučujeme: