01. 11. 2019

Pošta Partner v Mikulčicích


Aktualizace 1.11.2019, Mikulčice

 

Jedná se o jedno-přepážkový plnohodnotný poštovní provoz, zajišťující základní poštovní transakce, prodej poštovních cenin a zboží, kolků, dálničních kupónů, dobíjení předplacených SIM karet včetně prodeje okamžitých losů.

Další informace k provozu je možné poskytnout na telefonu: +420 737 402 499 a na internetových stránkách www.bartonik.cz/postpartner.html e-mail: postamikulcice@bartonik.cz.Doporučujeme: