Starobylost vinařství v Mikulčicích a okolí dokládá archeologický výzkum na Valech, který prokázal v 9. století výskyt prošlechtěné révy vinné v zaniklém moravním rameni Slavník. Písemný doklad o vinaření v Mikulčicích pochází z roku 1353, kdy Václav z Mikulčic prodal čtvrtinu vinic Anně z Rosic za čtyřicet hřiven. Další zmínka o vinařství v obci z roku 1602 smutně konstatuje: „mrazy trvající od sv. Filipa a Jakuba ( 1.5.) až po Svatou Trojici (2.6.) zničili vše na polích i ve vinohradech. Vpády Bočkajovců, Tatarů a Turků a následné kurucké vpády počátkem 18. století dokonaly zánik původních mikulčických a těšických vinohradů a jejich následnou přeměnu na pastviny. Nová obnova vinic a zakládání sklepních uliček v Mikulčicích je datována do počátku 18. století. V obci nalezneme několik sklepních lokalit a věřte – každá je jiná. Nejstarší jsou Těšické bůdy s řadou dochovaných starých lisoven a mnohdy ještě funkčními dřevěnými lisy. Dále zde naleznete památkově významnou „Kuběnovou bůdou“. Sklepní ulička u Cihelny je charakteristická použitým stavebním materiálem – lícovanou pálenou cihlou. Krásný panoramatický areál ve tvaru podkovy dokresluje sklepní čtvrt s názvem Mikulecké bůdy. Jedná se řadu sklepních uliček přímo vybízející k procházce.

Ať se vydáte do Mikulčic na kole po vinařské stezce Podluží, nebo se zde zastavíte cestou z prohlídky Slovanského hradiště, mikulecké sklepy nemůžete minout. Obec je protkána sklepními uličkami, které jsou součástí života místních lidí a dějištěm řady folklorních a vinařských akcí.

V Mikulčicích nalezneme čtyři sklepní uličky a každá je jiná:

U Cihelny

Kolonii, kterou tvoří převážně cihlové přízemní lisovny se sklepy, dal název blízký rybník, který je pozůstatkem těžby zeminy na výrobu cihel. Krátké a plytké sklepy zde vznikly počátkem 19. století a sloužily především k uskladnění krmiva pro dobytek a uložení dřevěných "kanónů" na vyvážení močovky od dobytka.

U Myslivecké chaty

Sklepní kolonie U myslivecké chaty je vystavěna do tvaru podkovy s mysliveckou chatou uprostřed. Představuje jak pestrou přehlídku sklepní architektury, tak i ukázku výtvarného cítění a vkusu majitelů. Na plácku v sousedství mikulčického hřbitova stojí zřejmě nejstarší sklepy v obci.

Na Dědině

Na začátku 19. století byly vybudovány i první sklepy "Na dědině". Deset kvelbených sklepů s cihlovým průčelím, které původně sloužily pro skladování krmiv pro dobytek, se nachází před domy směrem k velkomoravskému sídlišti Valy.

Těšické búdy

Název búd na okraji vinic v tratích Pusty, Zvolence a Přední díly napovídá, že zdejší sklepy patřily v minulosti občanům Těšic a dodnes udržuje živé povědomí o hranicích dvou původně samostatných obcí. Vinařskou kolonii dnes tvoří 47 přízemních lisoven se sklepy rozptýlenými podél cesty. Těšická sklepní kolonie nabízí i ukázku ojedinělých vinařských staveb - dnes již téměř vymizelých zemních sklepů s vchodem chráněným jednoduchým přístřeškem z krokví. Tyto sklepy stavěli menší vinaři, kteří si hrozny nechali lisovat u svých nejbližších sousedů. Významnou stavbou je památkově chráněná Kuběnova bůda, která se nachází v druhé polovině sklepní uličky.

Zajímavost: Původně dřevěné vřetenové lisy dnes slouží většinou jako dekorace, funkční lis z roku 1812 lze shlédnout ve sklepě č. 32 u pana Handlíře.

Další informace: Občanské sdružení mikuleckých vinařů "Mikulečtí vinaři" - www.vinomikulcice.cz

Významné vinařské akce v Mikulčicích:

  • Vinaři na hradišti – vždy na začátku července
  • Otevřené sklepy v Mikulčicích – vždy na konci srpna
  • Velkomoravský košt – v první polovině dubna
  • Tour de vinohrad – v letních měsících
  • Na skok k mikuleckému vinaři – služba otevřených sklepů v hlavní turistické sezoně od června do září

V Mikulčicích naleznete následující vinařství: