Areál raně středověkého slovanského hradiště v Mikulčicích o rozloze 10 ha patří k unikátně zachovaným slovanským archeologickým nalezištím a je prohlášen národní kulturní památkou. Ve své době, v průběhu 9., století představovalo jedno z nejvýznamnějších mocenských a kulturních center Velké Moravy.

Archeologická zkoumání napomohla nahlédnout do doby před více než tisíci lety. V expozici si můžete prohlédnout autentickou nálezovou situaci s odkrytými základy kostela včetně dochovaných předmětů. Přilehlý areál se zachovanými pozůstatky kamenných sakrálních staveb a opevnění vybízí k příjemným procházkám za poznáním.

K slovanskému hradišti přiléhá přírodní rezervace Skařiny s meandry řeky Moravy. Jedná se o lužní les s hnízdišti čápa bílého a volavky popelavé, jejichž zdejší kolonie patří k největším na Moravě.

V současnosti se zde nachází i nové dopravní propojení přes řeku Moravu – Lávka Velké Moravy, která propojuje českou část archeoparku se slovenskou, jež je prezentována dochovanou kaplí sv. Margity Antiochijské pocházející z 9. století

http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/